Giới thiệu

 

Xin chào bạn!

Tôi rất vui vì bạn đã vào thăm website cá nhân của tôi

2  nguyên tắc mà không bao giờ tôi vi phạm, một là vi phạm pháp luật, hai là vi phạm đạo đức.

Đối với tôi sống là phải có tâm, cuộc đời luôn tưởng tưởng cho người có tâm.

Sống là phải biết yêu thương chân thành và không được lừa dối bất kì ai, đầu tiên là không được

lừa dối chính mình.

Tôi vốn không thích dài dòng, ngắn gọn vài dòng tâm sự vậy thôi

Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Nguyễn Tiến Hào