THEO THỐNG KÊ TỪ QUỸ MFF

THEO THỐNG KÊ TỪ QUỸ MFF

ra thông báo mới nhất về số liệu thống kê các tài khoản trong Tháng 2/2023:

• Tỷ lệ vượt qua vòng 1 là 19,05%

• Tỷ lệ vượt qua vòng 2 là 42,18%

• Tỷ lệ vượt qua cả 2 vòng là 8%

• Tỷ lệ traders được rút lợi nhuận là 0.28% (tức mỗi 10.000 người có 28 người rút được lợi nhuận) 

 

Một số lời khuyên từ Quỹ MFF đưa ra:

• Những traders giao dịch XAU/USD (Vàng) có xu hướng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi thị trường chậm hơn, phiên giao nhau giữa Châu Á/Châu Âu là giai đoạn có lợi nhất (mùa hè-thu là 14h / mùa đông-xuân là 15h theo giờ Việt Nam)

• Các nhà giao dịch FOREX kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi họ giữ giao dịch lâu hơn 6 giờ

• Không có nhà giao dịch có lợi nhuận dài hạn nào trong cơ sở dữ liệu MFF giao dịch theo tin tức.

• Hầu hết traders thu lời khủng từ tin tức, sẽ mất tài khoản của họ ở lần thứ hai.

• Càng ngày càng có nhiều traders sẵn sàng all-in hết daily equity/balance. Với tỷ lệ 9:1

• Phần lớn Traders có được lợi nhuận nhiều nhất thì hay có thói quen vào ít lệnh hơn (so với trung bình)

• Trong số các nhà giao dịch đã được trả hơn 20.000$ trong tháng 2, chỉ 20% trong số họ không cài SL

• Trong số 20% đó, 95% trong số họ đóng lệnh giao dịch thua lỗ nhanh chóng

 

• Trong số 80% những người đã dừng lỗ, 99% trong số họ đã đóng giao dịch thua lỗ trước khi chạm SL

• Một số traders chuyên cặp GBP/JPY có xu hướng trả lại lợi nhuận của họ cho thị trường trong vòng 5 trade

• Càng trade nhiều cặp, nhà giao dịch càng có nhiều khả năng thua lỗ

• Cặp sinh lời nhiều nhất trong tháng 2 là EUR/USD

• Phần lớn các khoản payout trên 20.000$ thường giao dịch NGOẠI HỐI và Kim loại > so với Crypto

 

Nguồn: https://myforexfunds.com/myforexfunds-february-statistics/

Video: The Prop Journalist

Posted on: April 9, 2023tonyhao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *