Nhật ký giao dịch file excel

Nhật ký giao dịch file excel

HỆ THỐNG FILE NHẬT KÝ GIAO DỊCH FTMO – MFF- FOREX – VÀNG

CHUYÊN NGHIỆP – EXCEL
HỆ THỐNG BAO GỒM:
 1. Ghi chép nhật ký giao dịch.
 2. Thống kê nhật ký giao dịch
 3. Ghi chép kế hoạch giao dịch.
 4. Detailed Report kết quả giao dịch.
 5. Hệ thống phương pháp giao dịch.
 6. Máy tính số Lot vào lệnh quản lý rủi ro.
 7. Máy tính lãi suất kép.
 8. Biểu đồ thống kê lệnh.
 9. Thống kê tỷ lệ Winrate và RR.
 10. Time trading: Session timing, Core London, Core Newyork…
 11. Ngoài ra còn một số tính năng khác.

Hy vọng hệ thống này có thể giúp ích cho anh em trong quá trình giao dịch cũng như trong việc xây dựng hệ thống cho bản thân ngày càng hoàn thiện.
Chúc Anh/Chị giao dịch thành công!
Posted on: March 9, 2023tonyhao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *