Giá Thu Vietcombank – Tài khoản số đẹp Vcb

Giá Thu Vietcombank – Tài khoản số đẹp Vcb

Giá Thu Vietcombank – Tài khoản số đẹp Vcb

Giá thu vietcombank 𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓

𝐓𝐚𝐦 𝐡𝐨𝐚 :
⚜️Xx.𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱.𝟔𝟔𝟔/𝟖𝟖𝟖/𝟗𝟗𝟗 (𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱 𝐧𝐠𝐚̂̃𝐮 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐥𝐨̂̃𝐢) – 𝐭𝐡𝐮 1.5 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
𝐒𝐚̉𝐧𝐡 𝟒 𝐬𝐨̂́ :
⚜Xx𝐱𝐱𝐱𝐱.𝟔𝟕𝟖𝟗 – 𝐭𝐡𝐮 𝟐,9 triệu ( 𝐱𝐱𝐱𝐱 𝐧𝐠𝐚̂̃𝐮 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐚𝐞 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡)
𝐓𝐮̛́ 𝐪𝐮𝐲́:
⚜Xx𝐱𝐱𝐱𝐱.𝟗𝟗𝟗𝟗/𝟖𝟖𝟖𝟖/𝟔𝟔𝟔𝟔 (𝐱𝐱𝐱𝐱 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 ) – 𝐭𝐡𝐮 2.9 𝐭𝐫
𝐒𝐚̉𝐧𝐡 𝟓 𝐬𝐨̂́ :
⚜Xx.𝐱𝐱𝐱.𝟓𝟔𝟕𝟖𝟗 (𝐱𝐱𝐱 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨̣𝐧) – 𝐭𝐡𝐮 2.9 𝐭𝐫
𝐍𝐠𝐮̃ 𝐪𝐮𝐲́ :
⚜Ab.𝐱𝐱𝐱.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 (𝐱𝐱𝐱 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨̣𝐧) – 𝐭𝐡𝐮 4𝐭𝐫. ab random. Ab chon giá 6tr2

🕊𝐋𝐮̣𝐜 𝐪𝐮𝐲́ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝟏𝟎 𝐬𝐨̂́ :
⚜𝐥𝐮̣𝐜 𝟗𝟗𝟗.𝟗𝟗𝟗, 𝟕𝟕𝟕.𝟕𝟕𝟕, 𝟓𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟓 𝐭𝐡𝐮 𝟔.2𝐭𝐫
⚜𝐧𝐠𝐮̃ 𝟔-𝟖 𝐭𝐡𝐮 𝟔,2𝐭𝐫
⚜𝐋𝐮̣𝐜 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔,𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 𝐭𝐡𝐮 𝟏1.8 𝐭𝐫
⚜𝐓𝐡𝐚̂́𝐭 𝐪𝐮𝐲́ 𝐭𝐡𝐮 𝟑0.5𝐭𝐫

⚜ Bát quý 55 triệu

⚜ Cửu Quý 110 triệu

⚜ các dạng bank báo 300 triệu thu 250 triệu
⚜𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱

HOSO :

+ HÌNH CMND 2 MẶT, HÌNH CHỮ KÝ LÊN GIẤY TRẮNG, HÌNH CẦM CMND TRƯỚC NGỰC

+ BAO HỒ SƠ

+ THẺ SAU KHI XONG BANKING KHÁCH HÀNG TỰ VÀO APP BANKING CHỌN THẺ, NHẬP ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIETCOMBANK GẦN NHẤT NGÂN HÀNG GIAO THẺ VỀ TỪ 7 NGÀY

+ KHÁCH ĐÃ CÓ TK VIETCOMBANK CŨ : ĐĂNG NHẬP BANKING CŨ, KO CÓ MẬT KHẨU VỀ TIN NHẮN

Boss có nhóm thành viên inbox có giá tốt các bank

Posted on: September 6, 2021tonyhao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *